Connect with us

Uncategorized

นิรมล เมธีสุวกุล พิธีกร ทุ่งแสงตะวัน

“เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป เราทำอะไรเพื่อทิ้งไว้ให้คนข้างหลังได้เรียนรู้” ประโยคคำพูด จากปรัชญาชีวิตที่หล่อหลอมจากประสบการณ์

การทำงานของนักสื่อสารมวลชนดีเด่น ผู้คร่ำหวอดในวงการมากว่า 30 ปี ‘นก นิรมล เมธีสุวกุล’ ผู้บุกเบิกรายการ “ทุ่งแสงตะวัน” และรายการเพื่อเด็กและสังคมอีกมากมาย

ย้อนกลับไป 30 ปีที่แล้ว มีรายการเด็กและครอบครัวที่แปลกประหลาดรายการหนึ่งปรากฏขึ้นในวงการโทรทัศน์ไทย รายการทุ่งแสงตะวัน

ออกอากาศทางช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์สามเดือน แล้วย้ายมาออกอากาศที่สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ในยุคที่มีสถานีโทรทัศน์ไม่กี่ช่อง

นักข่าวสาว ‘นิรมล เมธีสุวกุล’ ยุติการรายงานข่าวเปลี่ยนไปรับบทบาทพิธีกรรายการเด็ก เปิดตัวเพียงไม่นานก็กวาดรางวัลของเมืองไทย

ด้วยเนื้อหาสาระที่รายการตั้งใจใส่ลงไป ที่มีความแตกต่างจากทุกรายการในประเทศ บวกกับมีพิธีกรมากความามารถอย่าง ‘นิรมล เมธีสุวกุล’

เป็นผู้ดำเนินรายการ ด้วยน้ำเสียงที่ไพเราะและเป็นเอกลักษณ์ ที่หากใครได้ยินก็รับรู้ได้ในทันทีว่าเป็นเสียงของใคร และเสียงนี้มาจากรายการอะไร

จนหลายคน ยกให้ ‘นิรมล เมธีสุวกุล’ เป็นอีกหนึ่งสัษลักณ์และภาพจำที่สำคัญมากของรายการ ‘ทุ่งแสงตะวัน’ และนอกจากความสามารถในการดำเนินรายการแล้ว

‘นิรมล เมธีสุวกุล’ ก็ยังตั้งใจทำหน้าที่เป็นผู้ให้อย่างเต็มเปี่ยม สามารถทำงานร่วมกับเด็ก ๆ และขึ้นเหนือล่องใต้ ไปได้ทุกที่ อย่างเต็มที่โดยไม่นึกถึงความสะดวกสะบาย

“ทุ่งแสงตะวันเรื่อง เกิดเป็นเต่า อยู่บนฐานข้อมูลว่า ประเทศไทยเราสูญเสียป่าชายเลนจากการทำนากุ้ง แผ่นดินริมทะเลถูกกัดเซาะจนระดับนานาชาติเตือน

มีการชูประเด็นเต่าทะเลเป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของทะเลและชายฝั่ง กลุ่มอนุรักษ์ต่าง ๆ ทำงานกันอย่างหนัก เราก็นำเสนอในมุมมองแบบ ‘ทุ่งแสงตะวัน’

การคัดสรรเนื้อหาของเราเป็นแบบนั้น เนื้องานมันก็ควรค่ากับการเลิกทำข่าวมาทำสารคดีเด็ก” หลังจากนั้น ทุ่งแสงตะวันก็พัฒนาและผสมผสานเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อม

วิถีชีวิต วัฒนธรรม เข้าด้วยกัน โดยมีเด็กในชุมชนต่างๆ เป็นผู้เล่าเรื่องตามประสาเด็ก มีบทและเสียงผู้บรรยายเสริมเนื้อหาสาระที่หนักแน่นเติมเข้าไป

จนเป็นรายการที่เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดี จัดกิจกรรมครบรอบ 10 ปี 15 ปี 20 ปี 25 ปี ที่ในที่สุดก็เข้าสู่ปีที่ 30 แล้วในวันนี้ “มองอดีต มองปัจจุบัน แล้วก็มองถึงอนาคต

อยากให้คนรับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้น อยากจะให้เด็กไทยของเราเติบโต เด็ก ๆ ตระหนักในคุณค่าของสรรพชีวิต มีคนคุณภาพ ที่จะช่วยกันขับเคลื่อนโลกใบนี้ให้น่าอยู่ต่อไป”

X
error: Content is protected !!